Jak se omluvit kamarádům

Neexistuje nic, co by se nedalo odpustit, a žádná situace, ve které by se nedalo omluvit. Stejně tak neexistuje vztah, který by si nezasloužil obnovu integrity. Příběh vlčice Emilky napsal sám život, proto máte i vy možnost říct svému životu ano a připomenout dětem, co už od narození vědí a jen zapomněly. 

190 Kč
Skladem
 • Každým porušením slibu, deklarace nebo slova, které jsme někomu dali, dochází k narušení celistvosti a kompletnosti vztahu. Jinými slovy, pokud někomu dáme své slovo v podobě slibu a deklarace, ale slovo následně nectíme v době, kdy má být dodrženo, tak nemůžeme očekávat, že náš vztah bude plně funkční, celý a kompletní.


  Naučte děti, proč je omluva tak důležitá

  Bez omluvy vztahy nefungují

  Dlouho jsem přemýšlel, jak pro naše děti pojmenovat pojem obnovení integrity vztahu. Nakonec jsem jim to řekl tak, jak to říkám lidem, které koučuji. Děti se na mě podívaly a řekly: „Aha…“ Od té doby za mnou chodí a říkají: „Tatínku, musíš obnovit integritu.“

  Existuje bezpočet výzkumů, které odhalují, že omluva a žádost o odpuštění člověka pozitivně ovlivňuje po psychické, fyzické, sociální a duchovní stránce. Obnovení integrity vztahu je čistě pozitivní jev. Jak píše Desmond M. Tutu: „Cesta k odpuštění má čtyři fáze: vyprávění příběhu, pojmenování bolesti, odpuštění a obnovení, nebo ukončení vztahu.“


  Náhled do knihy: Jak se omluvit kamarádům

  Pokud se nechováte tak, jak druzí očekávají, neděláte, co jste řekli, že uděláte, a neuděláte to tak, jak to má být uděláno, v době, kdy jste dohodli, že to uděláte, dochází ke vzniku nepořádku v myšlení všech zúčastněných stran. Druzí lidé se pak na vás nemohou spolehnout, a tím ztrácejí důvěru a důležité mezilidské spojení. Často nás to stojí lásku, svobodu bytí a sebevyjádření. Stejně jako v příběhu vlčice Emilky, která byla smutná.


  Obsah knihy

  Kniha je rozdělena do tří kapitol, které na sebe navazují. Každá kapitola je zakončená otázkami pro děti a odkazem na webovou stránku, kde si rodiče mohou najít doplňující informace ohledně použité transformační metody. Veďte děti prostřednictvím pohádek k poznání jedné z nejlepších a na dětech oveřené metodě omluvy a žádosti o odpuštění.

  „Nikdo z nás není dokonalý. Být člověkem integrity je jako lézt na horu bez vrcholu. Je důležité, aby sis pamatovala, že vztahy s ostatními zvířátky jsou naší biologickou potřebou, stejně jako potřeba se najíst. Bez nich nám není dobře, jsme smutní, nic nás nebaví a máme špatnou náladu, naše tělo chřadne.“


  Děti každému slovu uvěří

  Objevte s dětmi magický svitek integrity

  Tento svitek vznikl proto, aby všechna zvířátka v lese měla mezi sebou dobré kamarádské vztahy, bezpodmínečnou lásku, svobodu a mír v mysli. Ať je inspirací pro všechny děti a jejich rodiče. 

  Neexistuje nic, co by se nedalo odpustit, a žádná situace, ve…
  Je zbytečné nechávat děti dlouho v jejich zlobě a vzteku.…
  Učte děti identifikovat negativní myšlenky, které je napadly těsně před…