Společně s mou ženou Evou koučujeme a vedeme, pracujeme s nepořádkem v myšlení druhých lidí. Naši klienti jsou v naprosté většině velmi úspěšní jedineční lidé, kteří mají velký vliv. Často jsou bohatší, chytřejší a úspěšnější, než jsme my samotní. Jednoho dne, když má nejstarší dcera Emily (8 let) přišla ze školy smutná domů a svěřovala se se svými problémy, jsem si všiml podobnosti mezi jejím příběhem a příběhem klienta, kterého jsem ten den koučoval. Chtěl jsem jí pomoct, ale Emily na mě doslova zavrčela: „Nenávidím, když tohle děláš. Nechci to slyšet!“

Bylo mi jasné, že jsem nedostal svolení jí pomoci a sloužit. Mrzelo mě to, protože znám techniky a metody, které jí během několika minut vrátí dobrou náladu, aby zase byla tím, kým si vybrala být, a ne tím, co ji ovládá zevnitř (emoce, myšlenky, vzpomínky, vnitřní tělesné pocity, nálada, duševní postoje).

Zbytek dne jsem s ní jen byl. Byli jsme ve spojení, ale viděl jsem, že má nepořádek v myšlení a neumí se s ním vypořádat. Protože jsme v té době každý večer četli pohádky na dobrou noc, tak mě napadlo, že napíšu pohádku o vlčici Emilce, která byla smutná, a prostřednictvím této pohádky Emilce předám metodu, jak si sama může pomoct. Inspirací pro mě byly dětské ilustrované knihy jako Je to pravda, Tygříku? (Katie Byron), 7 návyků šťastných dětí (Sean Covey), Miltonovo tajemství (Eckhart Tolle), i učení osobností, jako jsou Shelly Lefkoe, Katherine Woodward Thomas, Werner Erhard, Shefali Tsabary a další.

Už na začátku čtení prvního příběhu Emily řekla: „To je pohádka o mě.“ Potvrdil jsem jí to a požádal ji, aby si ji vyslechla. Nejen Emily, ale i Katie (6 let) pozorně poslouchaly celý příběh. Na konci jsem Emily položil otázky pro děti, a tak jsem viděl, že si vše uvědomila. Ještě než usnula, tak mi upřímně řekla: „Děkuji za pohádku!“

Získal jsem si děti pro tyto pohádky a začali jsme společně vymýšlet zvířátka, jejich jedinečné schopnosti, dary a talenty a další příběhy, které odrážely vše, co jsme doma společně řešili. Děti začaly příběhy a postavičky ukazovat svým kamarádům a po návratu ze školy vyprávěly, jak ostatní spolužáci tyto informace nemají.

Mělo to i svou stinnou stránku. Když jsem po Emily chtěl, aby s námi doma obnovila integritu vztahu 1, tak se rozzlobila a řekla nám, že je to blbost. „Když jsem chtěla obnovit integritu ve škole, tak se mi ostatní jen smáli a nerozuměli mi. Ani děti, ani paní učitelka mě vůbec neocenili a neposlouchali.“

Tehdy jsem se rozhodl, že budu vydávat ilustrované příběhy, které doplním informacemi pro rodiče a učitele, jak s technikou pracovat. Každé tři měsíce jeden příběh a budu se tomu věnovat dalších 25 let.

Vytvořím webovou stránku, kam se rodiče a učitelé přihlásí a dozvědí se doplňující informace. Vytvoříme komunitu (připravujeme), která bude využívat tuto specifickou jazykovou doménu 2, skrze kterou vidí svět a v tomto světě jednají. Proč? Abych pro své děti vytvořil prostor, který je podpoří na cestě k samostatnosti. Jinými slovy, aby lidé v jejich okolí, kteří tento specifický jazyk neznají, měli možnost objevit ho a být jim použití 3.

Jsem přesvědčený, že tato kniha může dětem a jejich rodičům sloužit a pomoci třemi způsoby:

  1. Za prvé umožní dětem identifikovat se s jednou z 8 postaviček, které se v celé sérii pohádek opakují. Objeví své jedinečné schopnosti. Budou vědět, že je v pořádku být jiný než ostatní lidé. Děti objeví, že pro společnost je naopak žádoucí, aby naplno rozvinuly svou jedinečnou schopnost (připravujeme) a neustále na ní vědomě pracovaly.
  2. Za druhé děti získají jedinečnou konverzační doménu 4, skrze kterou budou moci komunikovat s rodiči a svými učiteli a naopak. Bude stačit říct: „Obnov se mnou integritu vztahu“ nebo „jakou máš náladu“ nebo „tohle je jen tvé přesvědčení“ a všichni budou mít stejný kontextový framework 5 toho, o čem je řeč. Jinými slovy se všichni naučí nový jazyk jedinečných lidí, kteří jsou mistry svého života a efektivně využívají vedení sebe a ostatních jako své přirozené sebevyjádření, aby vytvořili požadovanou, smysluplnou a záměrně vytvořenou budoucnost, ve které bude naplněn zájem všech zúčastněných stran.
  3. Za třetí každý člověk, který dokáže eliminovat svá funkční a vnímaná omezení 6, která limitují přirozené sebevyjádření při efektivním vedení sebe a ostatních, získává možnost mít v životě PFP: vnitřní energii (Power), svobodu bytí a svobodu jednání (Freedom) a mír v mysli (Peace of mind). Lidé s PFP dělají jen to, na čem jim v životě skutečně záleží a co je pro ně fundamentálně důležité.

Rodiče pro sebe objeví možnost milovat a přijímat děti takové, jaké ve skutečnosti jsou, a nechtít po nich, aby byly někým, koho si oni přejí mít za své dítě.

Nečtěte tuto knihu tak, jak čtete většinu textů. Objevujte každé slovo, každou větu a každý odstavec tak, jak byl vymyšlený a pečlivě poskládaný do specifické konverzační domény 4. Jedině tak vám může do života přinést velké zázraky (to, co je za zrakem).

Na konci každého příběhu najdete část pro rodiče a otázky pro děti. Protože jsem si vědom, že pro mnoho lidí to může být zcela nový specifický jazyk, tak vás vyzývám, abyste využili jednotlivých online tréninků (připravujeme) nebo veřejných seminářů (připravujeme), ve kterých se dozvíte, jak nastavit kontext čtení pohádek, aby děti u vás doma nebo ve škole byly připravené naslouchat a objevovat pro sebe, jak si odstranit nepořádek v myšlení.

Na jednotlivých odkazech, které najdete vždy na konci každého příběhu, získáte další doplňující materiály pro hlubší práci, studium a aplikování prezentovaných leadership a koučovacích technik. Tyto materiály lze využívat nejen při vedení a koučování dětí, ale i při vedení a koučování členů vašeho týmu. Vše, co v knihách popisuji, úspěšně využívám při práci s jedinečnými lidmi, kteří mají velký vliv a jsou zdrojem a součástí něčeho většího, než jsou oni samotní.

S celým týmem chceme i my přispět při vedení nejen našich, ale i vašich dětí a jejich dětí na cestě k svobodě bytí a svobodě jednání do jimi vytvořené budoucnosti 6, ve které se oni stanou zdrojem něčeho, co se i teď nám skrývá za zraky (zázraků).

1 Integrita vztahu - (doplnit)

2 Jazyková doména - (doplnit)

3 Být něčím použitý - (doplnit)

4 Konverzační doména - (doplnit)

5 Kontextový framework - (doplnit)

6 Vytváření vytvořené budoucnosti - (doplnit)