Nastavení cílů metodou SMARTER

3 skutečně důležité kvartální cíle

Tento dokument sdílím jen s uzavřenou skupinou v projektu 90 dnů do roku 2021